Upadłość konsumencka a brak majątku - Guru-inwestycji.pl
Potrzebna gotówka ?
Z nami znajdziesz najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich możliwości !
Pożyczki
                       


Upadłość konsumencka a brak majątku

Artykuł dodano: 2017-09-30

upadłość konsumencka bez majątkuWiele osób zadaje sobie pytanie: „Kto pokrywa koszty postępowania upadłościowego?”. Wbrew pozorom nie jest to taka prosta kwestia. Gdy dłużnik nie posiada majątku, który pozwoliłby mu pokryć koszty takiego postępowania, sąd zmuszony jest oddalić jego wniosek o ogłoszenie upadłości. Znowelizowane przepisy pozostawiają jednak pewną furtkę dłużnikowi. Tymczasowo koszty te może pokryć Skarb Państwa. Ich wysokość ustalana jest tradycyjnie przez sędzię-komisarza. Mimo, że to Państwo zobowiązuje się do pokrycia zaległości postępowania upadłościowego, te ostatecznie przerzucane są na upadłego konsumenta. Syndyk zobowiązany jest bowiem do wyrównania rachunku zaraz po wpływie do masy upadłości wystarczających funduszów. Jeżeli jednak takowa nie nadejdzie, koszty te zostaną uwzględnione w planie spłaty wierzycieli. Ostatecznie, mogą zostać one rozłożone na raty w czasie dłuższym, po uprzedniej decyzji sądu. Do umorzenia kosztów postępowania dochodzi tylko wtedy, gdy sąd umorzy konsumentowi jego zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie egzekucyjne, a upadłość dłużnika

Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, ogłoszenie upadłości jest równoznaczne z zawieszeniem wszystkich prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, odnoszących się do wierzytelności podlegających zgłoszeniu do masy upadłości, wszczętych przed datą ogłoszenia upadłości dłużnika. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego organ uzyska jakiekolwiek sumy pieniędzy, które nie zostały wypłacone wierzycielowi przed zawieszeniem, ma on obowiązek przekazać je w całości do masy upadłości. Postępowania egzekucyjne są umarzane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej konsumenta. Uwaga! Po ogłoszeniu upadłości nie można wszcząć egzekucji świadczeń pieniężnych z masy upadłości.

Upadłość konsumencka, a alimenty

Wszystkie zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające na czas po ogłoszeniu upadłości, są zaspokajane przez syndyka w terminach płatności, a wiec w terminach wynikłych z wcześniejszych wyroków sądowych. Wypłata alimentów warunkowana jest zasobnością masy upadłości. W pierwszej kolejności syndyk ma obowiązek pokryć koszty postępowania upadłościowego, zaś dopiero potem innych zobowiązań. Wysokość alimentów nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Syndyk dokonuje ich podziału tylko do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości. Czytaj również tutaj

Top