Ile może zabrać komornik - Guru-inwestycji.pl
Potrzebna gotówka ?
Z nami znajdziesz najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich możliwości !
Pożyczki
                       


Ile może zabrać komornik

Artykuł dodano: 2017-05-18

ile może zabrać komornikW 2017 roku kwoty wolne od zajęć komorniczych poszły w górę. Co to oznacza dla nas? Oczywiście to, że na naszym koncie zostanie więcej pieniędzy. Nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podwyższenie płacy minimalnej, a także wyższe stawki emerytury i renty – wszystko to razem wzięte sprawiło, że limity komornicze uległy znaczącej zmianie.

Nowe limity komornicze w 2017 roku

Jak wiadomo, komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące zarówno z tytułu wynagrodzenia jak i renty czy emerytury. Urzędnik jest zobowiązany jednak do przestrzegania ściśle określonych w tej kwestii przepisów, zwłaszcza dotyczących górnego limitu zajęcia oraz kwoty wolnej od egzekucji komorniczej. W tym roku komornik zmuszony będzie pozostawić dłużnikowi większą, aniżeli rok wcześniej kwotę wolną przy prowadzeniu swoich czynności. Zmiany te spowodowane są zwiększeniem stawki minimalnego wynagrodzenia do 2 000 zł, jak również podniesieniem minimalnej emerytury i renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy do 1 000 zł.

Ile komornik może zabrać z pensji ?

Limit zajęć oraz kwota wolna uzależnione są od formy umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. W przypadku jednostek zatrudnionych na pełen etat, komornik nie może zająć więcej aniżeli 50 proc. wynagrodzenia. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy zobowiązań alimentacyjnych, komornik ma prawo zająć do 60 proc. wynagrodzenia. Uwaga! Od zajęcia komorniczego wolna jest jednak kwota równa wysokości płacy minimalnej. Przypominamy, że z dniem 1 marca bieżącego roku wzrosła ona do 2 000 zł brutto (1 459 zł netto). Dla porównania, w zeszłym roku kwota wolna od zajęcia wynosiła 1 850 zł brutto (1 335,69 zł netto). W przypadku jednostek zatrudnionych na niepełny wymiar czasu, kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega zmniejszeniu – proporcjonalnie do części etatu. Przy pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie) komornik może zająć pełną kwotę wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wynagrodzenie te jest jedynym, a zarazem stałym dochodem dłużnika (zasady jak w przypadku umowy o pracę).

Ile komornik może zabrać z emerytury ?

Jeśli chodzi o emerytury i renty, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, znowelizowaną w ubiegłym roku, kwota wolna od zajęcia kształtuje się na poziomie 50 proc. Uwaga! Przepisy te obowiązują do 1 lipca 2017 roku. Po tej dacie kwota wolna od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur ulegnie podwyższeniu do 75 proc. minimalnej renty oraz emerytury. Przypominamy, że z dniem 1 marca bieżącego roku minimalna stawka w przypadku emerytur, rent rodzinnych oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła do 1 000 zł. Od zajęcia komorniczego w przypadku minimalnej stawki wolne będzie do lipca 500 zł, zaś od lipca 750 zł. Nie zmieni się natomiast w 2017 roku limit potrąceń dla rent i emerytur, komornik będzie mógł zająć jedynie 25% świadczenia.

Ile może zająć komornik z konta bankowego ?

W 2016 r. jeden nieodnawialny limit został zastąpiony miesięczną kwotą wolną od zajęcia. Dotychczas wolne od zajęcia były kwoty do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw czyli koło 12 000 zł. Wszelkie wpływy powyżej tej kwoty podlegały zajęciu. Obecnie nastąpiła zmiana na niekorzyść dłużnika, kwota minimalna będzie znacznie niższa od  kwoty do tej pory obowiązującej. Aktualnie wolne od zajęcia będą środki do wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ten będzie ustalany miesięcznie. Jak twierdzą eksperci zmiany mają na celu ochronę interesów zarówno dłużników jak i wierzycieli.

Czy komornik może zająć alimenty ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami alimenty nie podlegają egzekucji komorniczej. Komornik nie może zablokować nawet najmniejszej części z alimentów. Musimy pamiętać jednak, że w sytuacji kiedy komornik zajmie również nasze konto, a alimenty wpływają na to konto, może je zająć. Dzieje się tak dlatego, iż komornik nie wie z jakiego źródła pochodzą te pieniądze. Najlepiej założyć dziecku własne konto, na które będą wpływały alimenty. Można również zwrócić się do komornika o wyłączenie tych środków spod egzekucji. Egzekucji komorniczej nie podlegają również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, dodatki dla sierot zupełnych jak również zasiłki dla opiekunów. Komornik również nie ma prawa zająć środków pochodzących z programu Rodzina 500 +.

Czy komornik może zająć zasiłek ?

Teoretycznie komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych, gdyż traktowany jest on jako środki pochodzące ze stosunku pracy. Jednak w praktyce jego wartość jest zbyt niska i nie przekracza kwoty wolnej od potrąceń. Wyjątek stanowią długi pochodzące z niespłaconych alimentów oraz sytuacja kiedy zasiłek wpływa na nasze konto, które jest zajęte przez komornika. Wtedy, tak jak w przypadku alimentów, komornik nie wie skąd pochodzą pieniądze i przez przypadek może je zająć. Najlepiej unikać takich sytuacji i odbierać środki z zasiłku osobiście. Sprawdź również tutaj

Top